Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tarihte ve Dünyada 13 Haziran
Tarih
2021-06-13 10:32

Tarihte ve Dünyada 13 Haziran

13 Haziran

 
 
  Tarihte Bugün 

 Miladi takvime göre yılın 164. günüdür. 

 • Olaylar
 • 1381 - Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar, Londra'yı basarak Hükûmet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.
 • 1550 - Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı.
 • 1859 - Erzurum'daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.
 • 1872 - Namık Kemal, İbret gazetesi'ni yayımladı. Bu fikir gazetesi, 27 gün sonra kapatıldı.
 • 1878 - Berlin'de, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında, Berlin Antlaşması olarak adlandırılan barış antlaşmasını imzalamak üzere kongre toplandı.

Berlin Antlaşması (1878)

 
Berlin Antlaşması
Berlin Kongresi sonrasında Balkanların durumu
Tür Barış Antlaşması
İmzalanma 13 Temmuz 1878
Yer Berlin, Almanya

Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878 tarihinde Berlin'de imzalanan barış antlaşmasıdır.[1]

Antlaşmanın sebepleri ve şekli

93 Harbi'nin ardından Osmanlı ile Rusya arasında, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın şartları Osmanlı açısından son derece ağır olmaktaydı ve Rusya'yı da Balkanlar'da tek güç haline getiriyordu. Nitekim bu durum Avrupa'nın diğer büyük devletlerini rahatsız etmekteydi.

Aynı dönemde Sultan II. Abdülhamid, İngiltere'yi Rusya'ya karşı kışkırtmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu savaşta yenilmiş ve anlaşmak zorunda kalmıştı. Ancak yapılan antlaşma devletin çöküşünü getirebilecek ağırlıktaydı. II. Abdülhamid de çareyi Avrupa devletlerini Rusya'ya karşı kullanarak durumu hafifletmekte aramaktaydı. Kışkırtmanın sonucu olarak, İngiltere Rusya'nın Orta Doğu'daki İngiliz menfaatlerini tehdit edeceğine, sıcak denizlere inip kendisiyle rekabete başlayacağına inanmıştı. Diğer Avrupa devletleri ile Rusya üzerinde kurduğu yoğun baskı sonucunda yeni bir savaşı göze alamayan Rusya, antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine razı oldu.

13 Haziran 1878'de Almanya İmparatorluk Şansölyesi Prens Bismark'ın başkanlığında Osmanlı, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla Berlin Kongresi toplandı. Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen Nafıa Nazırı Karatodori Paşa, Müşir Mehmet Ali Paşa ve Berlin büyükelçisi Sadullah Bey gönderilmiştir. Diğer devletleri de başbakanları ve dış işleri bakanları temsil etmekteydi.

Antlaşma sonuçları

 
Berlin Kongresi

Antlaşmanın başlıca sonuçları şöyle gruplandırılabilir:

Toprak kayıpları

Osmanlı İmparatorluğu kendisine tabi olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ'ın kendi başlarına birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlardır. Toprak paylaşımı ise aşağıdaki gibidir;

 • Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi.
 • Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet haline geldi.
 • Bulgaristan Prensliği kuruldu.
 • Kıbrıs Sancağı İngiltere'ye kiralandı.
 • Niş Sancağı Sırbistan'a bırakıldı.
 • Teselya Sancağı Yunanistan'a (1881) bırakıldı.
 • Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya'ya bırakıldı.
 • Dobruca Sancağı Romanya'ya bırakıldı.
 • Bunların dışında birkaç kaza Karadağ'a bırakıldı.
 • Van'ın doğusundaki Kotur yöresi İran'a verildi.

Ayrıca kongre döneminde Fransa'nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde olmadığı halde 3 yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir. Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlıları baskı altına alma politikasına devam etti.

Kazançlar

Girit, Doğu Beyazıt ve Eleşkirt Osmanlı Devleti'ne bırakıldı.

 
1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları

Azınlıklar konusu

Osmanlı İmparatorluğu, Vilayat-ı Sitte denilen Doğu Anadolu'daki illerde Ermeniler lehine ıslahat yapacaktı. Ancak yasalar gereği Ermenilerin nüfusları yetmediği için ayrı bir beylik kuramadılar. Benzer ıslahatlar Manastır Eyaleti'nde de gerçekleştirilecekti. (Bu iki madde hiçbir zaman uygulanmamıştır. II. Abdülhamid, büyük devletlerin çekişmelerinden faydalanarak bu maddelerin uygulanmasını asla tatbik etmemiştir)

Özet

Bu antlaşma incelendiğinde;

 • Berlin Antlaşması, Karlofça Antlaşması'nın ardında Balkanlar'daki Osmanlı varlığının yok edilmesi yolundaki ikinci büyük adımdır. Ancak Ayastefanos Antlaşması'nın aksine Osmanlı'nın 35 yıl daha Balkanlar'da kalmasını sağlamıştır.
 • Rusya, Ayastefanos ile elde ettiği birçok haktan mahrum olmuştur. Özellikle Balkanlar konusunda düş kırıklığına uğramıştır.
 • Antlaşmadan en çok faydalananlar yeni kurulan prenslikler ve İngiltere olmuştur.
 • Tuna Nehri üzerindeki Adakale'nin ismi Berlin Antlaşması'nda geçmediği için bu ada Osmanlı yönetiminde kaldı.
 • Antlaşma, Osmanlı Devleti tarafından terk edilen topraklarda kalan Müslüman nüfusunun haklarına halel getirilmesine karşı etkili bir yaptırım öngörmediği için, 93 Harbi ile başlamış bulunan göç dalgası düzenli olarak devam etti.
 • Antlaşma, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün güvence altına alındığı Paris Antlaşması'ndaki anlayışın terk edildiğini açık bir şekilde gösterdi. Antlaşmada görülen toprak kayıpları Antlaşmadan sonra da devam etti. 1881'de Fransa Tunus'u, 1882'de İngiltere Mısır ve Sudan'ı, 1885'te Bulgaristan Doğu Rumeli'yi; aynı yıl İtalya da Habeş Eyaleti'ni işgal etti.
 • 1891 - İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
 • 1921 - Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa Temsilcisi Henry Franklin-Bouillon ile görüştü.
 • 1924 - Fransa'da Gaston Doumergue, Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.
 • 1928 - Türkiye ile Düyunu Umumiye (Osmanlı borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.
 • 1934 - Adolf Hitler ile Mussolini, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldiler. Daha sonra bu buluşmadaki izlenimlerini anlatırken Mussolini, Hitler'den "aptal küçük maymun" diye bahsedecektir.
 • 1946 - Üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı kanun kabul edildi.
 • 1951 - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Avrupalı üyelerinden Türkiye'nin Pakt'a kabul edilmesini istedi.
 • 1952 - Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.
 • 1957 - Siyahi lider Martin Luther King ile ABD Başkan Yardımcısı Nixon görüştüler.
 • 1961 - Batı Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziran'da trenle yola çıktı.
 • 1962 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden ayrılan Osman Bölükbaşı ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurdu.
 • 1963 - 1459 Harp Okulu öğrencisinin yargılanmasına başlandı.
 • 1966 - Ankara'da ilk kapalı devre televizyon yayını için hazırlıklara başlandı.
 • 1968 - Üniversitelerde başlayan boykot ve işgal eylemleri hızla yayılmaya başladı. İstanbul'dan sonra Ankara'da da 10 fakültede öğrenciler dersleri boykot ettiler. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi işgal edildi.
 • 1969 - Irak Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet uçağı, yanlışlıkla Hakkâri'yi bombaladı.
 • 1971 - Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.
 • 1972 - Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Banu Ergüder, içinde ceset bulunan bavulla yakalandı. Ergüder'in tecavüze karşı öldürdüğü ifadesine karşın, cinayeti örgütsel anlaşmazlık nedeniyle aynı üniversite öğrencilerinden Zeynel Altındağ'ın işlediği ortaya çıktı. Sıkıyönetimce aranan Adil Ovalıoğlu'nun öldürülmesine adı karışan Garbis Altınoğlu da yakalandı.
 • 1972 - THKP-C davasında hüküm giyen Necmi Demir, Kamil Dede ve Ziya Yılmaz'ın idam kararları Yargıtay'da bozuldu.
 • 1973 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu kabul edildi.
 • 1977 - Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükûmeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi.
 • 1983 - Pioneer 10 uzay sondası, güneş sistemi dışına çıkan ilk insan yapımı nesne oldu.
 • 1991 - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.
 • 1993 - Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller seçildi.
 • 1993 - Kim Campbell, Kanada'nın ilk kadın Başbakanı seçildi.
 • 1996 - Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II. Kent Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
 • 2000 - Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.
 • 2002 - Afganistan'da geleneksel Meclis "Loya Jirga" toplanarak, Geçici Hükûmet Başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.
 • 2006 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 6. sezon DVD'si çıktı.
 • 2009 - İran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı. Kısa süre sonra da isyana dönüştü.
 • 2013 - Sibel Siber, KKTC'nin ilk kadın başbakanı oldu.

Doğumlar

 • 839 - III. Charles, Kutsal Roma imparatoru (ö. 888)
 • 1773 - Thomas Young, İngiliz bilim adamı ve dil bilimci (ö. 1829)
 • 1831 - James Clerk Maxwell, İskoç teorik fizikçi, matematikçi ve elektromanyetik teorinin kurucusu (ö. 1879)
 • 1865 - William Butler Yeats, İrlandalı şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1939)
 • 1888 - Fernando Pessoa, Portekizli şair (ö. 1935)
 • 1897 - Paavo Nurmi, Fin atlet (ö. 1973)
 • 1911 - Luis Alvarez, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1988)
 • 1917 - Augusto Roa Bastos, Paraguaylı yazar (ö. 2005)
 • 1918 - Helmut Lent, Nazi Almanyası pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (ö. 1944)
 • 1925 - Jak Kamhi, Türk iş adamı (ö. 2020)

Jak Kamhi

 

Jak Kamhi (d. 13 Haziran 1925, İstanbul - ö. 7 Ekim 2020) Türk iş adamı. Profilo Holding yönetim kurulu başkanı ve kurucusudur. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır.

Hayatı

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925'te İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Fransa"da “çelik konstrüksiyon” konusunda ihtisas yaptı. Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesine öncü oldu. Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Fransız İş Konseyi ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kurucusudur.

Kariyeri

TÜSİAD'da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan Kamhi, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk ve tek Türk üyesi olarak 12 yıl hizmet verdi. 1991 ve 2007 yıllarında iki kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na, 1992"de İstanbul Üniversitesi tarafından “Fahri Mühendislik Doktorluğu” unvanına layık görüldü. Uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle Fransa hükûmeti tarafından 1991 yılında Legion d'Honneur nişanı, 1997'de de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Commandeur dans l'Ordre National du Merite, 2003 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanlarına layık görüldü. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlar Odası Yayınları tarafından basılan "Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler - 4369 sayılı Kanun" (ASMMMO Yayınları No:13, Ankara 1998) isimli eseri mevcuttur. Ödülleri arasında; 1992 yılında Türk-Amerikan Dostluk Konseyi tarafından verilen liderlik ödülü, 2003 yılında Türkiye Hahambaşılığı-Türk Yahudi Cemaati"nin “Takdir ve Teşekkür” plaketi bulunmaktadır. Jak Kamhi son olarak "Gördüklerim, Yaşadıklarım" adlı yaşam öyküsünü kaleme almıştır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen Jak Kamhi, 3 çocuk ve 7 torun sahibidir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

7 Ekim 2020'de 95 yaşında ölmüştür.

 • 1928 - John Forbes Nash, Amerikalı matematikçi ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2015)
 • 1931 - Irvin D. Yalom, Rus asıllı Amerikalı psikiyatrist, varoluşçu, psikoterapist, yazar ve eğitimci
 • 1935 - Mehmet Üstünkaya, Türk iş adamı ve Beşiktaş JK yöneticisi (ö. 2000)
 • 1937 - Alla Yoshpe, Rus pop şarkıcısı (ö. 2021)
 • 1941 - Tony Hateley, İngiliz futbolcu (ö. 2014)
 • 1943 - Malcolm McDowell, İngiliz aktör
 • 1944 - Ban Ki-moon, Güney Koreli politikacı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
 • 1951 - Stellan Skarsgård, İsveçli oyuncu
 • 1952 - Hikmet Körmükçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı
 • 1953 - Tim Allen, Amerikalı komedyen ve aktör
 • 1955 - Alan Hansen, İskoç futbolcu
 • 1958 - Füsun Demirel, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu ve çevirmen
 • 1962 - Ally Sheedy, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
 • 1964 - Kathy Burke, İngiliz oyuncu, komedyen ve tiyatro yönetmeni
 • 1965 - Vahide Perçin, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu
 • 1966 - Grigori Perelman, Rus matematikçi
 • 1967 - Peter Buchman, Amerikalı senarist
 • 1970 - Julián Gil, Arjantinli oyuncu ve eski model
 • 1971 - Jeffrey Pierce, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
 • 1971 - Tarık, Türk şarkıcı
 • 1972 - Ufuk Sarıca, Türk eski basketbolcu
 • 1973 - Kasia Kowalska, Polonyalı şarkıcı, söz yazarı prodüktör ve oyuncu
 • 1973 - Ville Laihiala, Fin müzisyen ve Sentenced grubu vokalisti
 • 1974 - Selma Björnsdóttir, İzlandalı şarkıcı ve oyuncu
 • 1974 - Takahiro Sakurai, Japon seslendirme sanatçısı
 • 1975 - Jeff Davis, Amerikalı yazar ve yapımcı
 • 1975 - Toni Ribas, İspanyol porno aktörü
 • 1978 - Richard Kingson, Ganalı futbolcu
 • 1980 - Florent Malouda, Fransız millî futbolcu
 • 1980 - Sarah Connor, Alman şarkıcı
 • 1981 - Chris Evans, Amerikalı oyuncu
 • 1983 - Rebeca Linares, İspanyol porno oyuncusu
 • 1986 - Kat Dennings, Amerikalı oyuncu
 • 1986 - Måns Zelmerlöw, İsveçli şarkıcı, sunucu ve dansçı
 • 1989 - Diana Hacıyeva, Azerbaycanlı şarkıcı
 • 1989 - Andreas Samaris, Yunan futbolcu
 • 1989 - Hassan Whiteside, Amerikalı profesyonel basketbolcu
 • 1990 - Aaron Johnson, İngiliz oyuncu
 • 1991 - Ryan Mason, İngiliz antrenör ve eski futbolcu
 • 1991 - Lorenzo Reyes, Şilili millî futbolcu
 • 1992 - Kim Jin-su, Güney Koreli millî futbolcu
 • 1993 - Milan Jevtović, Sırp futbolcu
 • 1993 - Thomas Partey, Ganalı millî futbolcu
 • 1993 - Denis Ten, Kazak buz patenci (ö. 2018)
 • 1995 - Petra Vlhová, Slovak Dünya Kupası alp disiplini kayakçısı
 • 1996 - Kingsley Coman, Fransız futbolcu
 • 1997 - Arca Tülüoğlu, Türk basketbolcu
 • 2000 - Penny Oleksiak, Kanadalı serbest stil ve kelebek yüzücü

Ölümler

 • 1036 - Zahir, 1021-1036 döneminde Fatimiler Halifeliği yedinci halifesi (d. 1005)
 • 1231 - Padova'lı Antonio, Fransisken rahibi, manevi doktrin uzmanı, tanınmış vaiz ve mucize göstericidir (d. 1195)
 • 1645 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (d. 1584)
 • 1933 - Şeref Bey, Türk futbolcu, teknik direktör ve futbol hakemi (Beşiktaş futbol şubesinin kurucusu ve ilk kaptanı) (d. 1894)
 • 1948 - Osamu Dazai, Japon yazar (d. 1909)
 • 1965 - Refik Fersan, Türk besteci ve müzik bilimci (d. 1893)
 • 1965 - Martin Buber, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu doğumlu filozof (d. 1878)
 • 1974 - Turgut Zaim, Türk ressam ve dekoratör (d. 1906)
 • 1977 - Matthew Garber, İngiliz oyuncu (d. 1956)
 • 1978 - Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi, doğubilimci ve yazar (d. 1894)
 • 1982 - Halid bin Abdül Aziz, Suudi Arabistan Kralı (d. 1912)
 • 1986 - Benny Goodman, Amerikalı müzisyen (d. 1909)
 • 1987 - Cemil Meriç, Türk yazar ve çevirmen (d. 1916)
 • 1987 - Geraldine Page, Amerikalı aktris (d. 1924)
 • 1992 - Pumpuang Duangjan, Taylandlı şarkıcı (d. 1961)
 • 1996 - Mükerrem Berk, Türk flüt sanatçısı (d. 1917)
 • 1998 - Lucio Costa, Brezilyalı mimar ve şehir planlamacısı (d. 1902)
 • 2000 - Ágnes Ságvári, Macar tarihçi ve akademisyen (d. 1928)
 • 2005 - Álvaro Cunhal, Portekizli komünist siyasetçi (d. 1912)
 • 2005 - Jesús Moncada, Katalan dilinde İspanyol yazar (d. 1941)
 • 2005 - Lane Smith, Amerikalı aktör (d. 1936)
 • 2006 - Charles Haughey, İrlanda Başbakanı (d. 1925)
 • 2009 - Micuharu Misawa, Japon profesyonel güreşçi (d. 1962)
 • 2010 - Combo Ayouba, Komorlu asker ve siyasetçi (d. 1953)
 • 2012 - Roger Garaudy, Fransız düşünür ve yazar (d. 1913)
 • 2012 - William Knowles, Amerikalı kimyager (d. 1917)
 • 2013 - Muhammed el-Hilayvi, Suudi eski millî futbolcu (d. 1971)
 • 2014 - Gyula Grosics, Eski Macar kaleci (d. 1926)
 • 2014 - Sara Widén, İsveçli soprano ve opera sanatçısı (d. 1981)
 • 2015 - Sergio Renán, Arjantinli sinema yönetmeni ve aktör (d. 1933)
 • 2016 - Ofelya Hambardzumyan, Ermeni halk müziği şarkıcısı (d. 1925)
 • 2017 - Yōko Nogiwa, Japon oyuncu (d.1936)
 • 2017 - Ulf Stark, İsveçli yazar ve senarist (d. 1944)
 • 2018 - Alfredo Pasillas, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1966)
 • 2018 - Anne Donovan, Amerikalı eski kadın basketbolcu ve antrenör (d. 1961)
 • 2018 - D.J. Fontana, Amerikalı müzisyen (d. 1931)
 • 2018 - Charles Vinci, Eski Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Amerikalı halterci (d. 1933)
 • 2019 - Pat Bowlen, Amerikalı spor yöneticisi ve iş adamı (d. 1944)
 • 2019 - Edith González, Meksikalı telenovela ve film aktris (d. 1964)
 • 2019 - Şeref Has, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)
 • 2020 - Sheikh Md Abdullah, Bangladeşli politikacı ve avukat (d. 1945)
 • 2020 - Sabiha Khanum, Pakistanlı kadın oyuncu (d. 1935)
 • 2020 - Mohammed Nasim, Bangladeşli politikacı (d. 1948)
 • 2020 - Jean Raspail, Fransız yazar, gezgin ve kaşif (d. 1925)

 

 

Kaynak : wikipedia.org


Bu haber 192 kez okundu.

                                                   10 + 9 = ?

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

Haber Scripti V5 © 2020 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim