Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tarihte ve Dünyada 8 Haziran
Tarih
2021-06-08 08:08

Tarihte ve Dünyada 8 Haziran

8 Haziran

Tarihte Bugün
 

 Miladi takvime göre yılın 159. günüdür.

Olaylar


 • 632 - İslam peygamberi Muhammed'in ölümü. 

Muhammed

İslam peygamberi

Muhammed
مُحَمَّد
Mescid-i Nebevî'nin kapılarında yer alan "Allah'ın Elçisi Muhammed" yazısı, Medine.
Doğum Muhammed bin Abdullah
(Arapça: مُحَمَّد بنِ عَبد الله)
y. 570
Mekke, Hicaz, Arabistan
(günümüzde Suudi Arabistan)
Ölüm 8 Haziran 632 (61–62 yaşlarında)
Medine, Hicaz, İslam Devleti
(günümüzde Suudi Arabistan)
Ölüm sebebi Ateş[1]
Defin yeri Mescid-i Nebevî'deki Yeşil Kubbe, Medine, Arabistan
Koordinatlar: 24°28′03.22″K 039°36′41.18″D / 24.4675611°K 39.6114389°D (Harita)
Diğer ad(lar)ı
 • Ebu'l Kasım (künye)
 • Resûlullah ("Allah'ın Elçisi")
 • (bkz. Muhammed'in isimleri)
Meslek Tüccar (583-610)
Etkin yıllar 610-632 (dinî önder)
Yerine gelen Dört Halife
Din İslam
Evlilik
EvlilikleriYıllar
Hatice bint Hüveylid 595-619
Sevde bint Zem'a 619-632
Aişe bint Ebu Bekir 619-632
Hafsa bint Ömer 624-632
Zeyneb bint Huzeyme 625-627
Hind bint Ebî Ümeyye 625-632
Zeyneb bint Cahş 627-632
Cüveyriye bint Haris 628-632
Remle bin Ebî Süfyân 628-632
Reyhâne bint Zeyd 629-631
Safiyye bint Huyey 629-632
Meymûne bint Haris 630-632
Mâriye el-Kıbtiyye 630-632
Çocuk(lar)
 • Kasım
 • Abdullah
 • İbrahim
 • Zeyneb
 • Rukiyye
 • Ümmü Gülsüm
 • Fatıma Zehra
Ebeveyn(ler) Abdullah bin Abdulmuttalib (baba)
Amine (anne)
Akraba(lar) Soyağacı, Ehli Beyt ("Ev halkı")
İmza
 


MS 570 civarında Arap şehri Mekke'de doğan Muhammed, hayatının ilk yıllarında hem öksüz hem yetim kalınca amcası Ebu Talib'in koruması altında büyüdü. Kırk yaşında, düzenli olarak bazı geceler inzivaya çekildiği Hira mağarasındayken Cebrail'in kendisine gelerek Allah'ın ilk vahyini ilettiğini duyurdu.[11][12][13][14] Aldığını iddia ettiği vahiylerle birlikte üç yıl sonra İslam'daki diğer peygamberlere benzer şekilde,[15][16][17] "tevhit" inancını açık bir şekilde ilan ederek insanları Allah'a teslimiyete ve kabul edilen tek yola, yani dine[n 3] davet etmeye başladı.[18]Muhammed[n 1] (Arapça: مُحَمَّد, Arapça telaffuz: [muħammad]; y. 570 - 8 Haziran 632),[2] Arap sosyal, dinî ve siyasi lider ve İslam'ın kurucusudur.[3][4][5] Arabistan'ın tamamını ele geçirerek Müslüman hâkimiyetindeki tek bir yönetim altında birleştirmiş ve böylece Kur'an'ın yanı sıra öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslami dinî inancın temelini oluşturmuştur. Müslümanlar tarafından Âdem, İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin daha sonradan tahrif edilmiş tek tanrılı dinlerini onaran ve tamamlayan;[6][7][8][9] Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber olduğuna inanılır.[10][n 2]

Başlarda Muhammed kendisine az sayıda destekçi buldu ve kimi Mekkeli kabilelerin düşmanlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisine ve kendi inancını benimseyenlere yapılan eziyetten kaçmak için ilk önce bazı Müslümanları Habeşistan'a gönderdi, 622'de ise destekçileriyle birlikte Medine'ye göç etti. Hicret adı verilen bu olay, daha sonradan Hicrî takvim olarak da bilinen İslami takvimin başlangıcı kabul edildi. Medine'ye geldiğinde Muhammed, Medine Sözleşmesi ile birlikte kabileleri tek bir çatı altında topladı. Mekkeli kabileler ile aralıklarla sekiz yıl süren çatışmaların ardından bir Müslüman ordusu kurarak 630'da Mekke'yi ele geçirdi. 632'de Veda Haccı'nı tamamladıktan birkaç ay sonra hastalandı ve öldü. Ölümünden önce Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmının İslam'ı benimseme süreci tamamlanmıştı.[19][20]

İslam'a göre, Muhammed'in ölümüne kadar Allah tarafından vahyedilen tüm ayetler, dinin temeli olarak kabul edilen Kur'an'ı oluşturdu. Kur'an'ın yanı sıra; Muhammed'in hayatı, uygulamaları ve sözleri de Müslümanlar tarafından kabul görerek İslam hukukuna kaynak teşkil etti. 

 

Hayatı

Muhammed, bazı kaynaklara göre 570,[11][12][73] bazı kaynaklara göre ise 571[74] yılında Mekke'de dünyaya geldi.[11][12] Doğumundan önce babasını, 6 yaşında annesini kaybeden Muhammed'i amcası Ebu Talib velayetine aldı. İlerleyen yıllarda, çobanlık yaptı, çoğunlukla tüccar olarak çalıştı. İlk kez 25 yaşındayken 40 yaşındaki zengin bir dul olan Hatice ile evlendi.[13] Bazı geceler, dağlarla çevrili bir mağarada düzenli aralıklarla inzivaya çekilip dua etme alışkanlığı vardı. 40 yaşında[11] oradayken, İslami inanışa göre, Kur'an'da yer alacak ilk ayetler Muhammed'e indirildi ve Muhammed bunların kendisine görünen Cebrail aracılığıyla indirildiğini iddia etti. Bundan üç yıl sonra insanları İslam'a davet etmeye başladı. Allah'ın bir olduğunu, Allah tarafından kabul görmenin tek yolunun Allah'a teslim olmak olduğunu öğretti. Kendisinin Allah'ın peygamberi ve resulü olduğunu, diğer peygamberler ile aynı kandan geldiğini anlattı.[15][16][17]

İlk başta kendisine az sayıda takipçi bulan Muhammed, Mekke'de bazı aşiretlerin düşmanlığıyla karşılaştı. Bu dönemde taraftarlarının şiddet içeren muameleler görmesi sebebiyle 622 yılındaki Medine'ye göçten önce bazı takipçilerini Habeşistan'a gönderdi. Medine'ye Hicret olayı aynı zamanda Hicrî takvim olarak da bilinen İslami takvim'in başlangıcı kabul edilir. Muhammed, Medine'de Medine Sözleşmesi ile oradaki aşiretleri birleştirdi. Mekke kabileleri ile süren sekiz yıllık savaştan sonra, iman edenlerin sayısı 10.000'i bulmuştu. Mekke'nin kuşatılması sonrasında yapılan antlaşma ile kansız bir şekilde Mekke'nin kontrolünü eline aldı[75] Şehirdeki putları yıktı[76] ve daha sonra takipçilerini Doğu Arabistan'da geriye kalan tüm putperest tapınakları yıkmaları için yolladı.[77][78] 632 yılında, Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye döndü. Bundan birkaç ay sonra hastalandı ve öldü. Ölüm vaktine kadar Arap Yarımadası'nın çoğu Müslüman olmuş, Arabistan'ı tek devlet altında birleştirmişti.[20][79] 


Veda Hutbesi ve ölümü

 
Mescid-i Nebevî'nin içindeki mezarının yan cephesi

Muhammed'in öldürülmesi için zehirleme yapıldığı ve ölümün bu zehirlenmeye bağlı olarak gerçekleştiğine dair rivayetler bulunmaktadır.[112]

Muhammed'in veda haccı olarak anılan Mekke ziyareti sırasında 632 yılı Mart ayında (9 Zilhicce) arefe günü 100.000 den fazla Müslüman'a seslendiği rivayet edilen Arafat vadisindeki Rahmet Dağı'nda yaptığı konuşmasına veda hutbesi denir. Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye dönen Muhammed kısa bir süre sonra hastalandı. Son anlarında Aişe ve kızları yanındaydı. Rivayete göre Muhammed, ölümü öncesinde hastalığının en şiddetli anlarında kâğıt-kalem getirilmesini istedi. Müslümanların yollarını şaşırmamaları için bir yazı yazdıracağını söyledi. Ancak daha sonra bundan vazgeçti.[113]

Hayatını kaybetmeden bir süre önce Müslümanlara seslenmesi; "Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız, namaza dikkat ve devam ediniz!" şeklinde oldu.[114] Başı Aişe'nin göğsüne dayalı şekilde kelime-i şehadet getirdi. Ağzından dökülen son cümle "Allahümme er-refikül ala..." (Türkçe "En yüce dosta" olarak çevrilebilir.[115]) şeklindeydi. 8 Haziran 632'de öldü.[91] Mescid-i Nebevî'nin yanında bulunan Aişe'nin evine defnedildi.

 
Mescid-i Nebevî ve Yeşil Kubbe

Muhammed'in ölümü sonrasında kabileler hâlinde İslamda irtidat olarak nitelenen dinden dönüşler yaşandı. Halife Ebu Bekir ordusuyla bu kabilelerin üzerine yürüdü ve ridde savaşları adı verilen kanlı savaşlar yaşandı.

Muhammed ayrıca geride önemli miktarda arazi ve mal varlığı bıraktı. Bunların en öne çıkanı tartışmaların da odağında olan Fedek Arazisi'dir. Muhammed'in ölümü sonrası Fatıma bu arazileri Halife Ebu Bekir'den istedi. Ebu Bekir, bu mal ve arazilerin Peygamber tarafından halkın yararına idare edilen devlete ait kamu malları olduğu gerekçesiyle bu isteği geri çevirmiştir. Eşi Fatıma'nın ölümünden sonra Ali, Fatıma'nın peygamberin mirasından payını almak için tekrar başvurdu ancak başvurusu aynı nedenlerle bir kez daha reddedildi. Bununla birlikte Ebu Bekir'den halifeliği devralan Ömer, Medine'deki arazileri Muhammed'in kabilesi Haşimoğulları adına Ali ve Abbâs'a verdi; Hayber ve Fedek Arazisi'ni ise devlet malı saydı.[116]

Muhammed'in ölümü sonrasında geriye kalan dokuz eşinden hiçbiri evlenmedi. Kur'an'da Muhammed'in eşleri için "Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. O'nun hanımları da onların analarıdır.” (Ahzab Suresi: 6)[117] ayeti bulunması sebebiyle bu kadınların evlenmelerine toplum hoşgörüyle bakmadı.

 

 • 632 - Ebu Bekir ilk halife seçildi.  

Ebû Bekir

 
Hamla-i Haydari eserinde, Ebû Bekir'in ölümü

Ebû Bekir (Arapça: أبو بكر, d. 573 - ö. 634) ya da tam adıyla Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe Osmân bin Âmir el-Kureşî et-Teymî (Arapça: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي أبو بكر الصديق), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi ve Dört Halife'nin ilki. Muhammed sonrası Müslüman toplumda 632-634 arası liderlik ve yöneticilik yapması, bu sebeple Muhammed'in halefi olması kendisine ilk halife unvanını kazandırmıştır.

Müslüman olduktan sonra Muhammed, Ebû Bekir'e Abdullah ismini vermiştir. Sünni inanışına göre Muhammed'in en iyi dostudur. En yaygın kullanılan lakaplarından olan es-Sıddîk (sadık, bağlı, doğrulayıcı) sebebiyle sık sık Ebû Bekir es-Sıddîk olarak anılır. Sıddîk lakabının Miraç rivayetiyle ilgili olarak kendisiyle tartışan Mekkelilere "Eğer olayı bildiren peygamberse doğru bildirmiştir." şeklinde cevap vermesinden sonra kendisine verildiğine inanılır.

Muhammed'in, Ebû Bekir'in kızı Aişe ile hicret öncesinde Mekke'de evlenmesinden dolayı kayınpederidir. Halifeliği sırasında Kur'an'ı mushaf haline getirtmiştir. Sünni inanışına göre İslâm'a giren hür erkeklerin, Raşit Halifelerin (Dört Halife) ve Aşere-i Mübeşşere'nin ilkidir.

Hilâfet

Hilafet veya halifelik (Arapça: خلافة), Muhammed'in ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makamdı. Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife (Arapça: خليفة, "sonra gelenyerine geçenardından gelen") denirdi. Halifenin nasıl seçileceği İslam'da kesin kurallara bağlı olmamakla birlikte ilk dört halifenin sahabenin önde gelenlerinin seçimi ve biat alma, sonraki halifelerin ise babadan oğla veraset yoluyla intikal ettiği görülmektedir. Makam başlangıçta siyasi bir yönetim erkini tanımlarken sonradan siyasi-manevi bir otoriteye dönüşüp Sünnilerin temsilciliğini üstlendi.
 • 1624 - Deprem, Peru'yu vurdu.
 • 1783 - İzlanda'daki Laki Yanardağı sekiz ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9000 den fazla kişi öldü, yedi yıl sürecek açlık dönemi başladı.
 • 1866 - Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı.
 • 1887 - Herman Hollerith, geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı.
 • 1912 - Carl Laemmle, Universal Pictures film yapım şirketini kurdu.
 • 1949 - George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı.
 • 1949 - FBI'ın bir raporunda, Hollywood'un ünlülerinden Helen Keller, Dorothy Parker, Danny Kaye, Fredric March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın adları Komünist Parti üyeleri olarak yer aldı.
 • 1950 - Sir Thomas Blamey, Avustralya tarihinin ilk ve tek Mareşali oldu.
 • 1951 - Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.
 • 1952 - Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika Türkiye'ye geldi.
 • 1953 - ABD Anayasa Mahkemesi, Washington'daki restoranların siyahlara servis yapmayı reddedemeyeceğine karar verdi.
 • 1953 - Michigan'ın Flint kentindeki kasırgada 115 kişi öldü.
 • 1960 - İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve Ordu'yu desteklemek amacıyla miting yapıldı.
 • 1966 - Başbakan Süleyman Demirel, "Demokrat Parti'nin devamıyız" dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.
 • 1966 - Kansas'ın Topeka kentinde meydana gelen kasırgada 16 kişi öldü. Yüzlerce yaralı var. [1]26 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 • 1968 - James Earl Ray, Martin Luther King Jr.'u öldürmek suçundan tutuklandı.
 • 1968 - Bir suikast sonucu hayatını kaybeden ABD senatörü Robert F. Kennedy'nin cenazesi Arlington Millî Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 • 1973 - İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.
 • 1975 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı.
 • 1986 - Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı.
 • 1987 - İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.
 • 1993 - Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
 • 1995 - Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı.
 • 1995 - TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı Hükümet'e savaş yetkisi verdi.
 • 2000 - NATO-Ukrayna Komisyonu, Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı.
 • 2004 - Venüs, Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti.
 • 2008 - Türkiye'de 915 bin adayın yarıştığı Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), son kez olarak gerçekleştirildi.
 • 2012 - Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

Doğumlar

 • 1625 - Giovanni Domenico Cassini, İtalyan matematikçi ve astronom (ö. 1712)
 • 1671 - Tomaso Albinoni, İtalyan besteci (ö. 1751)
 • 1810 - Robert Schumann, Alman romantik besteci ve eleştirmen (ö. 1856)
 • 1825 - Charles Joshua Chaplin, Fransız manzara, portre ressamı ve grafiker (ö. 1891)
 • 1867 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (ö. 1959)
 • 1897 - John Godolphin Bennett, İngiliz asker (ö. 1974)
 • 1903 - Marguerite Yourcenar, Belçika kökenli Amerikalı yazar (ö. 1987)
 
Aleš Bebler (1907-1981)
 • 1907 - Aleš Bebler, Sloven, Yugoslav hukukçu, diplomat (ö. 1981)
 • 1916 - Francis Crick, İngiliz bilim adamı ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 2004)
 • 1921 - Suharto, Endonezya Devlet Başkanı (ö. 2008)
 • 1927 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (ö. 2020)
 • 1930 - Robert J. Aumann, 2005 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi matematikçi ve ekonomist
 • 1930 - Bo Widerberg, İsveçli bir senarist, aktör ve film yönetmeniydi (ö. 1997)
 • 1933 - Ertuğrul Yeşiltepe, Türk gazeteci (ö. 1986)
 • 1937 - Bruce McCandless II, Amerikalı astronot (ö. 2017)
 • 1940 - Nancy Sinatra, Amerikalı şarkıcı
 • 1941 - George Pell, Avustralya kardinali
 • 1950 - Sônia Braga, Brezilyalı-Amerikalı oyuncu
 • 1951 - Bonnie Tyler, Galli şarkıcı
 • 1953 - Ivo Sanader, Hırvatistan eski Başbakanı
 • 1955 - José Antonio Camacho, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör
 • 1955 - Tim Berners-Lee, İngiliz bilgisayar programcısı (Dünya Çapında Ağ (www) bilgi paylaşım sistemini kuran)
 • 1955 - Merete Armand, Norveçli oyuncu (ö. 2017)
 • 1958 - İskender Pala, Türk akademisyen, yazar ve Divan Edebiyatı araştırmacısı
 • 1961 - Janina Hartwig, Alman oyuncu
 • 1963 - Frank Grillo, Amerikalı aktör
 • 1965 - Karin Alvtegen, İsveçli polisiye yazarı
 • 1965 - İsmail Türüt, Türk halk müziği sanatçısı
 • 1967 - Jasmin Tabatabai, İran asıllı Alman şarkıcı ve aktris
 • 1969 - Jörg Hartmann, Alman oyuncu
 • 1976 - Lindsay Davenport, Amerikalı tenisçi
 • 1977 - Kanye West, Amerikalı prodüktör ve hiphop şarkıcısı
 • 1979 - İpek Şenoğlu, Türk millî tenisçi
 • 1982 - Nadia Petrova, Rus tenisçi
 • 1983 - Kim Clijsters, Belçikalı tenisçi
 • 1984 - Javier Mascherano, Arjantinli futbolcu
 • 1984 - Torrey DeVitto, Amerikalı aktris, müzisyen, hayırsever, yapımcı ve eski manken
 • 1987 - Issiar Dia, Fransa doğumlu Senegalli futbolcu
 • 1989 - Timea Bacsinszky, İsviçreli tenisçi
 • 1989 - Amaury Vassili, Fransız şarkıcı
 • 1996 - Doğanay Kılıç, Türk futbolcu
 • 1997 - Jeļena Ostapenko, Leton tenisçi
 • 1998 - Begüm Dalgalar, Türk basketbolcu

Ölümler

 • 62 - Claudia Octavia, Roma İmparatoru Nero'nun üvey kızkardeşi ve ilk karısı olan Roma İmparatoriçesi
 • 632 - Muhammed, İslam peygamberi (d. 570/571)
 • 1042 - Harthacnut, 1035 ile 1042 yılları arası Danimarka Kralı ve 1040 ile 1042 yılları arası İngiltere Kralı
 • 1505 - Hongzhi, Çin'in Ming Hanedanı'nın dokuzuncu imparatoru (d. 1470)
 • 1795 - XVII. Louis, Kral XVI. Louis ile Kraliçe Marie Antoinette'nin ikinci oğlu (d. 1785)
 • 1809 - Thomas Paine, Amerikalı siyasetçi (d. 1737)
 • 1845 - Andrew Jackson, ABD'nin 7. Başkanı (d. 1767)
 • 1846 - Rodolphe Töpffer, İsviçreli yazar, öğretmen, ressam, karikatürist ve çizgi romancı (d. 1799)
 • 1876 - George Sand, Fransız yazar (d. 1804)
 • 1895 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (d. 1821)
 • 1896 - Jules Simon, Fransız siyasetçi (d. 1814)
 • 1869 - John Campbell, İngiliz eski futbolcu (d. 1869)
 • 1945 - Karl Hanke, Nazi Almanyası siyasetçisi ve SS subayı ("Breslau cellatı" lakaplı) (d. 1903)
 • 1945 - Robert Desnos, Fransız şair (d. 1900)
 • 1959 - Pietro Canonica, İtalyan heykeltıraş, ressam ve besteci (d. 1869)
 • 1967 - Sergei Gorodetsky, Rus şair (d. 1884)
 • 1969 - Robert Taylor, Amerikalı aktör (d. 1911)
 • 1970 - Abraham Maslow, Amerikalı bilim adamı (d. 1908)
 • 1973 - Emmy Göring, Alman aktris ve sahne sanatçısı (d. 1893)
 • 1979 - Reinhard Gehlen, Alman asker ve casus (d. 1902)
 • 1980 - Ernst Busch, Alman şarkıcı, oyuncu ve yönetmen (d. 1900)
 • 1985 - Afet İnan, Türk tarihçi ve sosyoloji profesörü (Atatürk’ün manevi kızı) (d. 1908)
 • 1986 - Hasan Refik Ertuğ, Türk gazeteci ve yazar (d. 1911)
 • 1991 - Heidi Brühl, Alman şarkıcı (d. 1942)
 • 1997 - Atilla Ergür, Türk sanatçı, bilim insanı ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kurucusu (d. 1945)
 • 1998 - Maria Reiche, Alman matematikçi ve arkeolog (d. 1903)
 • 2007 - Richard Rorty, Amerikalı düşünür (d. 1931)
 • 2008 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (d. 1936)
 • 2009 - Omar Bongo, Gabonlu siyasetçi (d. 1935)
 • 2013 - Yoram Kaniuk, İsrailli yazar, ressam, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (d. 1930)
 • 2014 - Alexander Imich, Amerikalı parapsikolojist (d. 1903)
 • 2017 - Rıdvan Ege, Türk akademisyen ve genel cerrahi uzmanı (d. 1925)
 • 2017 - Glenne Headly, Amerikalı oyuncu (d. 1955)
 • 2017 - Jan Notermans, Hollandalı futbolcu ve çalıştırıcı (d. 1932)
 • 2018 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar (d. 1956)
 • 2018 - Per Ahlmark, İsveçli siyasetçi ve yazar (d. 1939)
 • 2018 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar (d. 1956)
 • 2018 - Maria Bueno, Brezilyalı tenis oyuncusu (d. 1939)
 • 2018 - Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve Demirören Holding'in kurucusu (d. 1938)
 • 2018 - Eunice Gayson, İngiliz oyuncu (d. 1928)
 • 2018 - Danny Kirwan, İngiliz blues-rock gitaristi, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1950)
 • 2019 - Lucho Avilés, Uruguay doğumlu Arjantinli yazar, televizyon sunucusu ve gazeteci (d. 1938)
 • 2019 - Wim Betz, Belçikalı fizikçi, eğitimci ve bilim adamı (d. 1943)
 • 2019 - Spencer Bohren, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, eğitimci ve sanatçı (d. 1950)
 • 2019 - Jorge Brovetto, Uruguaylı kimya mühendisi, akademisyen ve siyasetçi (d. 1933)
 • 2019 - Andre Matos, Brezilyalı şarkıcı, müzisyen ve besteci (d. 1971)
 • 2020 - Klaus Berger, Alman akademisyen ve ilahiyatçı (d. 1940)
 • 2020 - Manuel Felguérez, Meksikalı soyut sanatçı (d. 1928)
 • 2020 - Marion Hänsel, Fransız-Belçikalı film yapımcısı, yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1949)
 • 2020 - Serdar Dur Muhammed Nasır, Pakistanlı politikacı (d. 1958)
 • 2020 - Pierre Nkurunziza, Burundili öğretim görevlisi, asker ve siyasetçi (d. 1963)
 • 2020 - Bonnie Pointer, Amerikalı siyahi kadın şarkıcı (d. 1950)

Tatiller ve özel günler

 • Dünya Okyanus Günü

 

Kaynak : wikipedia.org


Bu haber 216 kez okundu.

                                                   7 + 8 = ?

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

Haber Scripti V5 © 2020 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim