Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Tarihte ve Dünyada 7 Nisan
Tarih
2021-04-07 10:43

Tarihte ve Dünyada 7 Nisan

7 Nisan


 Miladi takvime göre yılın 97. günüdür. 

Olaylar


 • 451 - Hun İmparatoruAttila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strasbourg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.

 

Hun İmparatorluğu

 
Avrupa Hun İmparatorluğu
Hun İmparatorluğu
376-469
 
450 yılında Hunların kontrol ettiği bölgeler
Başkent Budin (Etzelburg) veya Segedin
Yaygın diller Hunca, Gotça (lingua franca), Latince, Yunanca
Hükûmet Monarşi
 
• 370 - 375
Balamir (İlk yönetici)
• 445 - 453
Attila (En önemli lider)
• 458 - 469
Dengizik (Son yönetici)
Tarihçe  
 
• Kuruluşu
376
• Dağılışı
469
Yüzölçümü
• Toplam
4.000.000[3] km2 (1.500.000 sq mi)
Para birimi Solidus (sikke)

Batı Hun İmparatorluğu veya Avrupa Hun İmparatorluğu, 376 yılında başlayan çeşitli akınlarla Avrupa'daki Hun etkisinin artmasının kuruluşuna zemin hazırladığı, 434 ile 469 yılları arasında hüküm süren Hun kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuş bir bozkır konfederasyonu.

350 yılında Avrasya steplerinden batı yönüne hareket ederek; dönemlerine göre gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve savaş taktikleriyle diğer kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal etmiş Hunlar, 434 yılında Atilla altında birleşerek yaklaşık 35 sene boyunca sürecek bir konfederasyon kurmuşlardır. Hunların baskısıyla oluşan bu hareketlilik Avrupa'nın sosyal, kültürel, demografik yapısını değiştiren ve bugünkü yapısının temellerini oluşturan Kavimler Göçü'nün başlamasında ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir etken olmuştur.

 

Kökenler

 
     Avrasya stepleri.

Hunların kökeni ve diğer eski antik topluluklar ile ilişkileri hala kesinlik kazanmamış tartışmalı bir konudur. Akademisyenler Hunların kökenlerini Orta Asya'ya dayandırmakla beraber hangi kavimden türedikleri konusunda ortak bir fikre sahip değillerdir. Klasik kaynaklar Hunları 370 yılı civarında Avrupa'da birden ortaya çıkan bir kavim olarak tanımlamaktadır. Pek çok Romalı yazar Hunların köklerini diğer bozkır göçebe toplumları ile bağdaşlaştırmaya çalışmışlardır. Romalı yazarlar aynı zamanda Hunların Avrasya stepleri olarak adlandırılan bölgeden Kırım'a gelerek Gotlar'a saldırmalarını konu alan hikâyelerden bahsetmektedirler. Jordanes'in Getica eseri Gotların Hunları kötü ruhların ve cadıların soyundan gelen bir halk olarak gördüklerini belirtmiştir

Hiung-nular ile ilişkileri

 
Hiung-nu etkisi altındaki bölgeler, M.Ö. 205 yılı.

Joseph de Guignes ilk defa 18. yüzyılda 4. ve 5. yüzyılda yaşamış Avrupa Hunları ile M.Ö. 3. yüzyıl ile M. S. 2 yüzyıl arasında Çin ve Moğolistan'da yaşamış Hiung-nu halkı arasında kökensel bir bağ olduğu iddiasını öne sürmüştür.] İlerleyen yıllarda Hiungnuların (Türk tarih literatüründe Büyük Hun İmparatorluğu) kuzey kolunun Çin ile yaptıkları savaşı kaybetmelerinden ötürü kuzey batıya göç etmesi ve Avrupa Hunlarının kısmende olsa göç eden bu halkların kökensel, kültürel ve genetik açıdan bir devamı olduğu fikri yaygınlaşmaya başladı. Dönemin Çin kaynaklarına dayandırılan bazı görüşlere göre de, Hiung-nu halkının devamının, 3. yüzyıla kadar süren Batı Hun ve Doğu Hunlar olduğu, sonrasında da 375 yılından itibaren Asya‟dan Doğu Avrupa topraklarına kadar gelip Avrupa Hunlarının temelini oluşturduğu iddia edilir. Hatta, Avarlar, Bolgarlar (Ön Bulgarlar) ve Hungarların (Macarlar) da aynı kökenden geldikleri iddialar arasındadır. Akademisyenler aynı zamanda Eftalitlerin (Ak Hunlar) ve Kidarite Krallığı'nı kuran (Kızıl Hunlar da denen) Kidaritlerin de Hunlar ile akraba bir kavim olduğunu düşünmeye başlamışlardır.

Otto J. Maenchen-Helfen bu geleneksel fikrin birincil kaynak olarak arkeolojik bulgulara dayanmak yerine yazılı kaynaklara dayandığı gerekçesini öne sürerek güvenilmez olduğunu savunan ilk kişi olmuştur. Maenchen-Helfen'in çeşitli çalışmaları sonucunda Xiongnu ve Hunların aynı kavim veya aynı ataya sahip olan akraba kavimler olması fikri tartışmalı bir konu olmaya başlamıştır. Buna ek olarak daha önce Hunlar ile bağdaşlaştırılmış Eftalitlerin (Akhunlar) ve Kidarite Krallığı'nın da Hunlardan farklı bir kavim olduğuna dair çalışmalar yürütülmüştür. Walter Pohl ise hiçbir savaşçı bozkır konfederasyonunun etnik olarak tek bir milletten oluşmadığını, tarihte görülen farklı gruplarca kurulmuş benzer isimli devletlerin bu isimleri ismin prestiji yüzünden seçtiklerini veya diğer devletler tarafından kan bağına bakılmaksızın sadece geldikleri yer veya yaşayış tarzları yüzünden onlara bu isimlerin verildiklerini söylemiş ve Hiung-nular, Akhunlar ve Avrupa Hunları arasında tam bir köken ya da kan ilişkisi olmadığını savunmuştur.

 • 1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.
 • 1348 - Charles ÜniversitesiPrag'da kuruldu.
 • 1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.
 • 1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.
 • 1789 - Sultan I. Abdülhamid vefat etti, III. Selim tahta çıktı.
 
 
I. Abdülhamid
İslâm Halifesi
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı
Konstantin Kapıdağlı tarafından çizilmiş portresi
27. Osmanlı Padişahı
Hüküm süresi 21 Ocak 1774 – 7 Nisan 1789
Önce gelen III. Mustafa
Sonra gelen III. Selim
 
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası III. Ahmed
Annesi Rabia Şermi Kadın
Doğum 20 Mart 1725
İstanbul
Ölüm 7 Nisan 1789 (64 yaşında)
İstanbul
Dini İslam
İmza  

I. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول Abdü’l-Ḥamīd-i evvel) (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'nın kardeşidir.

Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askerî ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu kurup Yeniçeri Ocağı'na ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikâyet edildi. Sultan Abdülhamid'i devirerek onun yerine Selim'i tahta çıkarmak istediği suçlamasıyla yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen Halil Hamit Paşa, Sultan I. Abdülhamid'in emriyle idam edildi. 1782 İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın sevgi ve takdirini kazanmıştı.

Sultan I. Abdülhamid, bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı padişahları arasında iyi niyeti ve gayreti ile anıldı. Merhametli, nazik ve şefkatli kişiliğiyle takdir topladı. Padişah olduktan sonra 49 yıllık saray hayatının ardından İstanbul'da sık sık dolaşmış, değişik semtleri ziyaret etmiş, farklı kıyafetlerle tebdil çıkarmıştır. Bunun yanında esnaf ve halkın derdini de dinlerdi. 

Ölümü

1787-1792 Osmanlı-Rus savaşında Özi Kalesi'nin Rusların eline geçtiği ve kale içindeki halkın Ruslar tarafından katledildiği haberini duyunca felç geçirerek 7 Nisan 1789'da öldü.

 

III. Selim
İslâm Halifesi
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı
Şehit
Konstantin Kapıdağlı tarafından çizilmiş portresi
28. Osmanlı Padişahı
Hüküm süresi 7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807
Önce gelen I. Abdülhamid
Sonra gelen IV. Mustafa
 
Eş(ler)i Nefizar Başkadın
Afitab Başkadın
Çocuk(lar)ı Yok
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası III. Mustafa
Annesi Mihrişah Valide Sultan
Doğum 24 Aralık 1761
İstanbul
Ölüm 28 Temmuz 1808 (46 yaşında)
İstanbul
Defin 30 Temmuz 1808
III. Mustafa Türbesi, Laleli Külliyesi
Dini İslam
Meslek Bestekâr
İmza  

III. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث Selīm-i sālis), divan edebiyatındaki mahlasıyla İlhami (d. 24 Aralık 1761 - ö. 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir.

III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi) hayatı yaşamasına rağmen Selim'in iyi bir eğitim almasına izin verdi. Şehzade Selim müzik ve edebiyatla ilgilendi. Fransa'nın Fransız Devrimi öncesindeki son kralı olan XVI. Louis'le mektuplaştı. Daha tahta çıkmadan Osmanlı Devleti'nde köklü bir yapısal değişikliğe gerek olduğu inancına vardı. I. Abdülhamid 7 Nisan 1789 yılında ölünce, III. Selim Avrupa'yı temelinden sarsacak olan Fransız Devriminin eşiğinde tahta çıktı.

 
Gazi Halife, Sultan III. Selim,Selīm-i sālis Hanسليم ثالث

III. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşması ile son buldu. Böylece III. Selim Osmanlı Ordusu'nda çoktandır yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonapart'ın komutası altındaki Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı (1798). Osmanlı ordusu İngilizlerin yardımıyla Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El-Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçti.

1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa III. Selim'i tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. III. Selim ile onu idam etmeye gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim'in cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası III. Mustafa Türbesi'ne defnedildi.

 

 • 1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.
 • 1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.
 • 1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.
 • 1939 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk'u işgal etti.
 • 1943 - Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.
 • 1945 - Kantaro Suzuki, Japon İmparatorluğu'nun 42. Başbakanı oldu.
 • 1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.
 • 1963 - Yugoslavya'da sosyalist cumhuriyet ilan edildi. 1946'dan bu yana "Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti" olan ülkenin adı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirildi.
 • 1964 - Pemba Halk Cumhuriyeti, bağımsızlığına son vererek Zanzibar ile birleşti. Zanzibar ve Pemba Adası ise, 26 Nisan1964 tarihinde Tanganika Cumhuriyeti ile birleşerek Tanzanya devletini oluşturmuşlardır.
 • 1969 - İnternet'in sembolik doğum günü.
 • 1971 - ABD Başkanı Nixon, Vietnam'daki ABD birliklerinin geri çekilme hızını arttıracağını açıkladı.
 • 1978 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.
 • 1978 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, silahlı saldırı sonucu felç oldu.
 • 1978 - ABD Başkanı Jimmy Carter, Nötron bombasının geliştirilme çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.
 • 1987 - Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.
 • 1994 - Almanya, sivil halka karşı kullanıldığı iddiasıyla Türkiye'ye silah ambargosu koydu.
 • 1995 - Ankara Devlet TiyatrosuMahir Canova Sahnesi açıldı.
 • 1999 - Hacıları almak için Cidde'ye gitmek üzere Adana'dan havalanan THY'ye ait "Trakya" uçağı, kalkışından kısa süre sonra düştü. Yolcusu bulunmayan uçağın altı kişilik mürettebatı öldü.
 • 2003 - Bağdat, tümüyle ABD'ye bağlı askeri birliklerin kontrolüne geçti.
 • 2007 - Yıldız Geçidi SG-1 dizisi, Türkiye'de TRT 1 tarafından Türkçe seslendirmeli olarak yayınlanmaya başladı.
 • 2011 - 11 Mart'ta Tōhoku bölgesinde meydana gelen "2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi" olarak adlandırılan ve tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya'da, 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün ise Miyagi bölgesinin 40 kilometre açığında denizin altında olduğu ifade edildi.
 • 2017 - 2017 Stockholm saldırısı sonucunda beş kişi öldü ve on beş kişi de yaralandı.
 • 2019 - Atatürk Havalimanı yolculu seferlere kapatıldı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile seferlerine başladı.

Doğumlar

 • 1506 - Franciscus Xaverius, Asya'da Hristiyan misyonerliğini başlatanlardan ve Cizvitler'in kurucularındandır (ö. 1552)
 • 1652 - XII. Clemens, Papa (ö. 1740)
 • 1770 - William Wordsworth, İngiliz şair (ö. 1850)
 • 1811 - Hoca Tahsin Efendi, Osmanlı bilim insanı ve düşünür (ö. 1881)
 • 1860 - Will Keith Kellogg, Amerikalı sanayici ve mısır gevreği üreticisi (ö. 1951)
 • 1878 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (ö. 1968)
 • 1882 - Kurt von Schleicher, Alman asker ve Weimar Cumhuriyeti'nin son Şansölyesi (ö. 1934)
 • 1883 - Gino Severini, İtalyan ressam (ö. 1966)
 • 1889 - Gabriela Mistral, Şilili şair, eğitimci ve diplomat (ö. 1957)
 • 1915 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı (ö. 1959)
 • 1920 - Ravi Shankar, Hint müzisyen, sitar ustası ve besteci (ö. 2012)
 • 1921 - Feza Gürsey, Türk fizikçi (ö. 1992)
 • 1922 - Annemarie Schimmel, Alman İslam bilimcisi (ö. 2003)
 • 1928 - Alan J. Pakula, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1998)
 • 1928 - James Garner, Amerikalı sinema sanatçısı (ö. 2014)
 • 1931 - Donald Barthelme, Amerikalı kısa öykü ve roman yazarı (ö. 1989)
 • 1932 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair ve gazeteci (ö. 2012)
 • 1933 - Sakıp Sabancı, Türk iş adamı (ö. 2004)
 • 1933 - Seyyid Hüseyin Nasr, İranlı yazar, akademisyen ve İslam düşünürü
 • 1934 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (ö. 2014)
 • 1939 - Francis Ford Coppola, Amerikalı sinema yönetmeni
 • 1941 - Yurdaer Doğulu, Türk müzisyen (ö. 1987)
 • 1944 - Gerhard Schröder, Alman siyasetçi ve eski Almanya Başbakanı
 • 1945 - Farid Ali, Bangladeşli oyuncu (ö. 2016)
 • 1946 - Colette Besson, Fransız atlet (ö. 2005)
 • 1953 - Fatih Erkoç, Türk müzisyen
 • 1954 - Jackie Chan, Hong Konglu oyuncu
 • 1959 - Ali Sürmeli, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
 • 1964 - Russell Crowe, Yeni Zelandalı sinema oyuncusu
 • 1967 - Bodo Illgner, Alman futbolcu
 • 1976 - Cem Cücenoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu
 • 1978 - Duncan James, İngiliz şarkıcı
 • 1982 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (ö. 2008)
 • 1983 - Marcos Alberto Angeleri, San Lorenzo takımında defans pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur
 • 1983 - Franck Ribéry, Fransız futbolcu
 • 1986 - Christian Fuchs, Leicester City takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur.
 • 1986 - Jan Rosenthal, Darmstadt 98 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur.
 • 1987 - José Martín Cáceres Silva, Uruguaylı millî futbolcudur.
 • 1989 - Davide Santon, Wigan Athletic'te oynayan Arjantinli futbolcudur.
 • 1990 - Nickel Ashmeade, Jamaika doğumlu atlet.
 • 1991 - Luka Milivojević, Olimpiakos formasını giyen ve Orta saha mevkisinde görev yapan futbolcudur.
 • 1992 - William Silva de Carvalho, Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur
 • 1992 - Alexis Jordan, Amerikalı oyuncudur

Ölümler

 • 30 - İsa Peygamberin çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanılan gün
 • 669 - Hasan bin Ali, 5. İslam Halifesi (d. 624)
 • 924 - I. Berengar, 887'de İtalya'nın kralı (d. 845)
 • 1498 - VIII. Charles,1483 - 1498 arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı (d. 1470)
 • 1503 - Zoi Palaiologina, Paleologos Hanedanı ailesi üyesi Bizans prensesi (d. 1455)
 • 1600 - Bâki, Osmanlı şair (Divan edebiyatı şairi) (d. 1526)
 • 1614 - El Greco, Yunan asıllı İspanyol ressam (d. 1541)
 • 1651 - Lennart Torstensson, Ortala Kontu ve Virestad Baronu. İsveçli bir Mareşal ve askeri mühendisti (d. 1603)
 • 1761 - Thomas Bayes, İngiliz matematikçi (d. 1701)
 • 1789 - I. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nın 27. Padişahı (d. 1725)
 • 1803 - François-Dominique Toussaint L'Ouverture, Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici (d. 1743)
 • 1811 - Dositej Obradović, Sırp yazar, filozof, linguist, gezgin, poligot ve Sırbistan'ın ilk eğitim bakanı (d. 1742)
 • 1816 - Christian Konrad Sprengel, Alman doğa bilimci, teolog ve öğretmen (d. 1750)
 • 1823 - Jacques Charles, Fransız mucit ve bilim insanı (d. 1746)
 • 1836 - William Godwin, İngiliz gazeteci, politik filozof ve yazar (d. 1756)
 • 1861 - Elisha Otis, Amerikalı asansör imalatçısı (d. 1811)
 • 1891 - P. T. Barnum, Amerikalı sirk menajeri ve şovmen (d. 1810)
 • 1928 - Aleksandr Bogdanov, Rus bilim insanı, filozof ve bilim kurgu yazarı (d. 1873)
 • 1941 - Blavatniy Nikifor İvanoviç, Ukraynalı asker ve toplum eylemcisi, dramaturg, gazeteci (d. 1886)
 • 1943 - Alexandre Millerand, Fransız Cumhurbaşkanı (d. 1859)
 • 1947 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi ve sanayicisi (d. 1863)
 • 1950 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı aktör (John Huston'ın babası) (d. 1884)
 • 1954 - Saburō Kurusu, Japon diplomat (d. 1886)
 • 1955 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1885)
 • 1980 - Mehmet İbrahim Karaca, Türk tiyatro oyuncusu (Cem Karaca'nın babası) (d. 1900)
 • 1981 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (d. 1899)
 • 1981 - Seyfettin Özege, Türk bibliyograf (d. 1901)
 • 1984 - Othmar Pferschy, Avusturyalı fotoğrafçı (d. 1898)
 • 1986 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Sovyet matematikçi ve iktisatçı (1975 Nobel Ekonomi Ödülünü Tjalling Koopmans'la paylaşan] (d. 1912)
 • 1991 - Memduh Ünlütürk, Türk asker (d. 1913)
 • 1998 - Sirus Kayıkran, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1962)
 • 1999 - Muharrem Gürses, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (d. 1913)
 • 2000 - Moacir Barbosa Nascimento, Brezilyalı millî kaleci (d. 1921)
 • 2001 - Paul David Graf, Amerikalı oyuncu (d. 1950)
 • 2005 - Melih Kibar, Türk müzisyen (d. 1951)
 • 2008 - Perihan Altındağ Sözeri, Türk sanat müziği yorumcusu (d. 1925)
 • 2014 - Peaches Honeyblossom Geldof, İngiliz köşe yazarı ve model (d. 1989)
 • 2015 - Geoffrey Bond Lewis, Amerikalı western film oyuncusudur (d. 1935)
 • 2016 - Robert Deroy Windham, Blackjack Mulligan ring adıyla bilinen eski Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1942)
 • 2017 - Tim Pigott-Smith, İngiliz oyuncu (d. 1946)
 • 2018 - Brigitte Ahrenholz, Eski Alman kürekçi (d. 1952)
 • 2018 - Peter Grünberg, Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman fizikçi (d. 1939)
 • 2019 - Seymour Joseph Cassel, Amerikalı oyuncu (d. 1935)
 • 2020 - Feriburz İsmaili, İranlı millî futbolcudur (d. 1940)
 • 2020 - Allen Garfield (doğum adı: Allen Goorwitz), Amerikalı aktör (d. 1939)
 • 2020 - Yehuda Leib ("Leibel") Groner, (Lubavitcher Rebbe) ana sekreteri olan haham ve yaza (d. 1931)
 • 2020 - John Prine, Amerikalı country folk şarkıcısı, gitarist, söz yazarı ve besteci (d. 1946)
 • 2020 - Miguel Ángel Tábet, Venezuelalı ilahiyatçı (d. 1941)

Tatiller ve özel günler

 • Dünya Sağlık Günü
 • Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası
 • Erzurum'un Şenkaya ilçesinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişi (1918)

 

 

 

Kaynak : wikipedia.org


Bu haber 32 kez okundu.

                                                   4 + 7 = ?

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

Haber Scripti V5 © 2020 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim