Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Şovenizm
İdeoloji
2021-03-07 16:26

Şovenizm

Şovenizm 


Şovenizm, özgün anlamda abartılı, saldırgan bir vatanseverlik ve ulusal üstünlük inancıdır.

Bu kavramın isim babası Nicolas Chauvin'dir. Napolyon'un ordusunda asker olan bu Fransız, 17 kez yaralandı ve yine de Fransa için savaşmaya devam etti. Kendisini ülkesi uğruna feda etmekten kaçınmayan Napolyon'un askeri Chauvin'i model alan saldırgan vatanseverlik için "şovenizm" denilmeye başlandı.

Bu kavram aynı zamanda mimari dilde de kullanılmaktadır. Şovenizm bir ulusun sahiplenmiş olduğu kültürel değerler ile ortaya çıkan mimaridir. Bir nevi "Bu benim mimarim" demektir.

Bunlara ek olarak, daha geniş anlamda, bir kişinin mensup olduğu herhangi bir grubun körcesine, aşırı taraftarlığını yaptığı ve özellikle de bu taraftarlığın rakip gruplara karşı üstünlük iddiası, garez ve nefret içerdiği durumları da kapsar. Bu durumlara bazı yaygın örnekler olarak, erkek şovenizmi, bölge şovenizmi, mezhep şovenizmi, spor takımı şovenizmi gibi fanatizmin çeşitli özel biçimleri sayılabilir.

 

Şovenizmin Bilinçaltı

Radikal milliyetçilik olarak tanımlanabilecek şovenizm, millî özgüven krizlerinin meydana geldiği durumlarda tezahür eder. Bu krizler, bir ulusun ya da toplumun siyasi, askeri ya da ekonomik olarak olağanüstü bir varoluş tehdidiyle karşı karşıya kalarak millî gururunun incinmesiyle ortaya çıkar. Millî gurur ve bilincin yeniden sağlanması amacıyla da radikal söylem ve politik eğilimler ortaya çıkar.

Şovenizmin diğer önemli bir emaresi de ulus vurgusu gibi bazı kavramları merkeze alan güçlü bir propagandaya dayanmasıdır. Şovenizmde bireysel irade yerine "ulus iradesi" ön plana çıkar. İktidarlar ve onların politik temsilcileri hedeflerine ulaşmak için radikal milliyetçi (şoven) söylemlere sık sık başvururlar. Bunun için millî bilinç ve yabancılara karşı nefret, propagandalarının merkez unsurlarından birini oluşturur.

 

Kaynak : Wikipedia.org

 

 

Şovenizm nedir? Şovenist ne demek?

Şovenizm tarihi ve kurucusu hakkında bilgi

 
Hürriyet Haber

Şovenizm, aşırı milliyetçiliği tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Diğer ırklara karşı saldırganca tutum sergileyen ve ırk üstünlüğünü savunan kişilere ''şovenist'' denir. Şovenizm nedir, kurucusu kimdir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık.

Günümüzde yanlış kullanılan terimlerin başında şovenizm sözcüğü geliyor. ''Gösteriş düşkünü'' ya da ''şov yapan'' kişileri tanımlamak için şovenist kelimesini kullanmak yanlıştır. Şovenizm, bir ırkın diğer ırklardan üstün olduğunu savunmak demektir. Aynı zamanda bir kurum ya da akımı fanatizm derecesinde savunan kişiler de ''şovenist'' olarak tanımlanır.

Şovenizm Nedir?

 Şovenizm kavramı Türkçe karşılığı ırkçılık olan ''Racism'' ile benzer özellikler taşır. Her iki kavramın temelinde bir ırkın fiziksel ve zihinsel olarak diğer ırklardan üstün olduğu görüşü vardır. Bu üstünlük iddiası genellikle fiziksel özelliklere dayanır. Örneğin Adolf Hitler, üstün Alman ırkını ''sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve atletik yapılı'' olarak tanımlıyordu.

 Şovenizm Racism ve Faşizm dışında Popülizm ile de doğrudan ilgili bir kavramdır. Popülistler halkla ilgili her olguyu ve olayı abartma, destanlaştırma eğilimi taşır. Şovenistler ise başka milletlere itham ve hakaretlerde bulunarak kendi milletinin üstün özelliklerini öne çıkarır. Şovenizm radikal bir harekettir. Geçmişte birçok şovenist kişi ve oluşum, düzenledikleri eylemlerde birçok kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

 Milliyetçilik ile şovenizm aynı anlama gelmez. Milliyetçilik, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözetmek ve buna uygun davranmaktır. Şovenizm ise milliyetçiliğin yozlaşmış halidir.

 Şovenist Ne Demek?

 Aşırı milliyetçi olan kişilere ve ırkçılık yapanlara şovenist denir. Bununla birlikte herhangi bir kuruma aşırı bir şekilde bağlanıp onu her ne pahasına olursa olsun savunan kişileri tanımlarken de bu kelime kullanılır.Son yıllarda fanatik takım taraftarlarına da ''şovenist'' denmektedir. Bir takıma, kuruma, ideolojiye körü körüne bağlanan, akli değil hissi olarak hareket eden tüm kişi ve gruplar şovenizm tanımı içerisinde yer alır.

 Şovenistlerin ortak özelliklerinden biri, karşı tarafa söz hakkı tanımamasıdır. Tartışma, fikir alışverişinde bulunmaya açık olmayan şovenistler, kendisiyle aynı görüşte olmayan kişileri tehdit edebilir, baskı yoluyla sindirebilir. Aşırı milliyetçiler fikirlerini beyan ederken tarihsel gerçekliklerden ve belgelerden faydalanmaz. En sık kullandıkları yöntemin başında demagoji gelir.

 Şovenizm Tarihi ve Kurucusu Hakkında Bilgiler

 Şovenizm adını Napolyon'un askerlerinden biri olan ''Nicolas Chauvin''den alır. Chavin (Türkçe okunuşu ''Şoven) adlı asker defalarca yaralanmış olmasına rağmen savaşlara katılmaya devam etmiştir. Tarihteki ilk şovenist hareketler 1922 yılında İtalya'da görülmüştür. Benito Mussolini, 1922 - 1943 yılları arasında İtalya'yı demir yumrukla yönetmiştir. Şovenizmin kökeninde racism olduğu gibi faşizm de vardır. Devletin insanlar için değil insanların devlet için olduğu görüşünün hakim olduğu faşizmde, yurttaşlara demokratik haklar tanınmaz.

 Faşizmin kurucu olan Mussolini'den etkilenen isimlerin başında Adolf Hitler gelir. ''Nasyonal Sosyalizm'' hareketi de şovenizmin bir uzantısıdır. Faşizmden tek farkı, devlete değil ırk üstünlüğüne dayalı bir ideoloji olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında faşizme oranla Nasyonal Sosyalizm, daha şovenist bir ideolojidir.

 İlk kez 1925 yılında yayımlanan Kavgam adlı kitapta şovenizmin temel özellikleri de yer alır. Adolf Hitler ''Ari'' ve ''Aryan'' olarak tanımladığı Alman ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğunu iddia etmiştir. Şovenizmin temel düsturlarından biri '' sahte düşman yaratmak'' ve kitlelerin ilgisini sahte düşmanlara çekmektir. Toplumu '' Alman lider de bu kurala uyarak Almanya'nın yaşadığı ekonomik krizden Yahudileri sorumlu tutmuştur. Bu nedenle iktidara gelir gelmez kademeli olarak yasaları değiştirmiş ve muhalif sesleri susturmuştur. Daha sonraki yıllarda Almanya ve Polonya'da yüzlerce toplama kampı açılmış ve buralarda Yahudiler, komünistler, muhalifler ve Romanlar infaz edilmiştir.

 

Kaynak : hurriyet.com.tr

 

 

 

Şovenizm Nedir?

Günümüzde bir düşünce akımı olan şovenizm nedir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Şovenizm hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

 

Şovenizm, herhangi bir şeye olan aşırı, nedenli veya nedensiz bağlılığı ifade eder. Yani bir şeylere körü körüne bağlılığı ifade ediyor. Milliyetçilik, ırkçılıkla bir arada kullanılan bu terim başka uluslara karşı saldırganlığı, aşırı ve bağnaz milliyetçilik anlamında kullanılıyor. Yani milliyetçiliğin radikal boyutu olduğunu söylesek yanlış olmayacaktır.

Aşırı milliyetçiliği barındıran yurtsever bir düşüncedir. Milliyetçilik ve bağnazlık sergileyen insanlar için şovenist terimi kullanılmaktadır. Bu kavramı ortaya çıkartan, hayatı boyunca usanmadan Napoleon’a bağlılığını sürdüren ve ona övgü dolu sözler söyleyen Fransız asker Nicholas Chauvin’dir. Kendisini ülkesi uğruna feda etmekten kaçınmayan Napoleon’un askerş Chauvi’nin saldırgan vatanseverliği, “şovenizm” olarak adlandırılmıştır.

Şovenizm teriminin ilk çıktığı zamanki anlamı, askerlikle ilgili her şeyi yüceltme tutkusuna dayanıyordu. Günümüzde ise “Şovenizm” bir kişinin ait olduğu gruba ya da yere aşırı ve duygusal bağlılığı olarak ifade edilir. Asıl anlamı milliyetçiliğin aşırı ölçüde abartılmasına dayalı olan gerici burjuva ideolojisi ve politikasıdır.

 

Şovenizmin en temel ideolojisi demagoji, en yetkin silahı ise ırkçılıktır. Bilimsel açıklanabilir bir yanı yoktur.

Şovenizm kavramından türetilen sosyal şovenizm terimi, Lenin’in ünlü yapıtı "Devlet ve Devrim" kitabının ön sözünde sözde sosyalist, pratikte şovenist olan kendi devletlerinin çıkarlarına alçakça ayak uydurma tavrı olarak açıklanıyor.

Yakın tarihte dinci, erkek, kadın şovenistler gibi terimler kullanılmıştır. Bu kullanış biçimi yanlıştır. Şovenizmin cinsiyeti yoktur. Başkalarına bir hayat hakkı tanımayan şovenizm, sadece kendi gibi insanların olmasını istediği tek tip bir varoluş ister. Şovenizm için halkları birbirine kırdırma amacıyla kullanılan ve her daim etkili olan bir silahtır. Silahların mermileri biter ancak dünya gibi her gün insanların doğduğu bir evrende silahlar hiç şarjörsüz kalır mı? Mutlaka birilerinin içi doldurulup fitiline basılacaktır.

 
 
Kaynak : neoldu.com
Resim : neoldu.com
 


Bu haber 489 kez okundu.

                                                   5 + 1 = ?

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

Haber Scripti V5 © 2020 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim