Kökü dışarda olan ve Materyalizme dayalı dünya sisteminin mimarı olan, Masonların kirli yüzü bu sefer kendi itiraflarıyla ortaya çıktı. Özgür Masonlar Büyük Locası www.mason-mahfili.org. tr adlı resmi internet sitelerinde masonluğun tanımı, ?Bir kötülük ya da şeytanlık yapma işi ve bu işi sık sık yapan kişilerin topluluğu veya dinsizlik? şeklinde yapıldı. Böylece Masonlar yıllarca gizledikleri kirli yüzlerini kendi elleriyle deşifre ettiler.

Mustafa KILIÇ

Siyonizmin Emrindeki Yapı

Masonluk, Yahudi olmayan insanları gizli bir  ?dernek? çatısı altında toplayıp eğiterek, onları herhangi bir sahada Siyonizm ve Yahudilik ideallerine hizmet eder hale getirmek için kurulmuş sapkın bir yapılanmadır. Masonluğun bir diğer önemli yönü, radikal Yahudi ulusçuluğu olarak tanımlayabileceğimiz Siyonizm ile olan bağlantısıdır. Kökleri Yahudiliğe dayanan Masonluk, şeytana tapınma ayinleriyle de sık sık gündeme gelse bunu her zaman reddetmişlerdi. İnsanları Yahudiliğe hizmet için köle haline getiren bu gizli oluşumun tek bir amacı vardır insanları ifsada sürüklemek. Yeryüzünde Allah?ın dinine açılan bütün savaşların arkasında bu yapı vardır.

 

Masonluk Meslek Olarak Gösterilmişti

MİLLÎ Gazete daha önce de Masonluğun Açık Öğretim Sınavı?nda masum bir meslek olarak sunulduğunu ortaya çıkarmıştı. 2 Haziran Pazar günü saat 14?te yapılan Medya ve Etik dersi sınav kitapçığının 17. sorusu ?Bilinen en eski meslek ilkesi hangisidir?? şeklindeki sorunun ?D? şıkkında ?Masonluğa kabul töreni ve yemini? ifadesine yer verilmişti.

Türkiye?de 20 Bin Civarında Mason Var

Türkiye?de düzenli veya düzensiz, tüm Masonik aktiviteler resmi hüviyetle ve yasalara uygunmuş süsü altında faaliyet gösteriyor. Günümüzde, yaklaşık 14 bin 500 üyesi ile Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası veya Türkiye Büyük Locası, Türkiye?nin ilk, en büyük ve tek düzenli Büyük Locasıdır. 6 bin 800 üyeye sahip Özgür Masonlar Büyük Locası ve  bu oluşum tarafından kurulan 700 üyeli Kadın Mason Büyük Locası da Mason ismi ile çalışan diğer derneklerdir.

Kökü dışarda olan ve kendilerini ?Dünya Barışına? adadıklarını iddia eden, işlevselliğine bakıldığında ise buna pek rastlamanın mümkün olmadığı Masonlarla ilgili Milli Gazete birçok kirli emellerini deşifre etmişti. Her defasında kendilerini adeta ?melek? gibi tanımlayan bu karanlık yapılanma bu sefer yakayı fena ele verdi. Kendi resmi internet sitelerinde ?dinsizlik ve şeytanlık yapma işi?  şeklinde masonluğu tanımladıkları ortaya çıktı.

 

Şeytanlık Yapma

Tek amaçları İslam?ı yok etmek olan bu karanlık yapılanmanın kendi sitelerinde masonluk tanımlamaları kısmında yaptığı açıklama aynen şöyle, ?3.mecazi anlamda olmak üzere; bir kötülük ya da şeytanlık yapma işi ve bu işi sık sık yapan kişilerin topluluğu veya dinsizlik?. Bu yapılan tanım aslında kendi gerçek yüzlerini kendi elleriyle deşifre ettiklerini gözler önüne seriyor.

Türkiye?de 20 Bin Civarında Mason Var

Türkiye?de düzenli veya düzensiz, tüm Masonik aktiviteler resmi hüviyetle ve yasalara uygunmuş süsü altında faaliyet gösteriyor. Günümüzde, yaklaşık 14.500 üyesi ile Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, veya Türkiye Büyük Locası, Türkiye?nin ilk, en büyük ve tek düzenli Büyük Locasıdır. 6.800 üyeye sahip Özgür Masonlar Büyük Locası ve bu oluşum tarafından kurulan 700 üyeli Kadın Mason Büyük Locası da Mason ismi ile çalışan diğer derneklerdir

Masonların Gerçek Amacı

Masonluk, Yahudi olmayan insanları gizli bir  ?dernek? çatısı altında toplayıp eğiterek, onları herhangi bir sahada Siyonizm ve Yahudilik ideallerine hizmet eder hale getirmek için kurulmuş sapkın bir yapılanmadır. Masonluğun bir diğer önemli yönü, radikal Yahudi ulusçuluğu olarak tanımlayabileceğimiz Siyonizm ile olan bağlantısıdır. Kökleri Yahudiliğe dayanan Masonluk, şeytana tapınma ayinleriyle de sık sık gündeme gelmiştir. İnsanları Yahudiliğe hizmet için köle haline getiren bu gizli oluşumun tek bir amacı vardır insanları ifsada sürüklemek. Yeryüzünde Allah?ın dinine açılan bütün savaşların arkasında bu yapı vardır.